Bật ứng dụng kém an toàn Gmail

Bật ứng dụng kém an toàn cho gmail mục đích là để các ứng dụng như website, app, phần mềm có thể login vào tài khoản để gửi mail về cho bạn mỗi khi ứng dụng có sự kiện thay đổi

Tài khoản email Google (Gmail) mặc định không cho phép các ứng dụng kém an toàn kết nối qua POP3/SMTP
Vì vậy khi cài tài khoản Gmail vào Outlook sẽ bị hay bị tình trạng Block và hiển thị báo như "Sai mật khẩu" khi cài Outlook
Cần cài đặt cho phép ứng dụng kém an toàn được bật lên để khác phục tình trạng này

Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Gmail trên web gmail.com
Bước 2: Truy cập vào link https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1
Bước 3: Click chọn "Quyền truy cập của ứng dụng kém an toàn" click nút gạt màu Xanh để bật sang chế độ cho phép như hình dưới.

Lưu ý: những tài khoản Gmail nào sử dụng Mật khẩu 2 lớp có gửi mã code về điện thoại hoặc email thì không thể bật được ứng dụng kém an toàn.


Như vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn Bật truy cập kém an toàn cho ứng dụng của Gmail, nếu có gì thắc mắc hãy để lại Bình luận bên dưới. 
Người chia sẻ Jimmy Trương

Bình luận

Trò chơi khác