Hướng dẫn cách tạo intro video online miễn phí không cần cài đặt phần mềm

Người chia sẻ Jimmy Trương
Không cần phải sử dụng bất cứ phần mềm hỗ trợ tạo intro video nào cả, bạn chỉ cần truy cập vào website hỗ trợ sẵn tính năng này để thực hiên một cách dễ dàng  | Thủ Thuật AZ.

Bước 1: Truy cập Flixpress.com
Bước 2: Tạo tài khoản.
Bước 3: Chọn Video Intro mẫu
Bước 4: Chỉnh tiêu đề lớn, tiêu đề nhỏ.
Bước 5: Chọn xem trước intro, kiểm tra lỗi gì không
Bước 6: Xuất Video Intro.

Bình luận

Tin cùng chủ đề

Tin Mới