Game chó đào vàng (Doge Miner)


Game chó đào vàng (Doge Miner)
Doge Miner là một trò chơi gia tăng tuyệt vời có chú chó yêu thích của chúng tôi.
Đây là một trò chơi nhàn rỗi lấy cảm hứng từ Cookie Clicker và sử dụng meme Doge nổi tiếng có Shiba Inus. Mục tiêu của trò chơi là nhấp theo cách của bạn lên mặt trăng.
                
Người chia sẻ Jimmy Trương

Bình luận

Trò chơi khác