Lồng hình vào chữ trong Ilustrator ( Insert shapes into the text ) | Thủ Thuật AZ

Người chia sẻ Jimmy Trương

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator ( Insert shapes into the text ) | lồng hình nghệ thuật đơn giản, người ta hay dùng cách này cho thiết kế ấn phẩm


Đầu tiên new 1 khung làm việc với kích thước tự chọn. 

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Đặt tên cho khung làm việc. kích thước tùy ý bạn, sau đó nhấn ok.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Tiếp theo dùng công cụ T, để gõ ra 1 chữ bất kỳ muốn lồng hình vào.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Điều chỉnh kích thước, font chữ, theo ý bạn muốn.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Ở dưới mình gõ text là Anh yêu em. Sau đó mình đã tăng kích thước chữ, đổi font, và làm theo kiểu mà mình thích.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Sau khi chữ đã ok, mình tiến hành vào File > Place để chèn 1 tấm hình vào. 

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Chọn hình bất kỳ.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Sau khi đã place hình vào, tiến hành kéo tấm hình to lên vừa bằng chữ phía dưới.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Tiếp theo, chọn tấm hình > click phải chuột, chọn Arrange > Send to Back, nghĩa là cho tấm hình nằm dưới chữ Tôi Yêu Em

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Tiếp theo, chọn 2 đối tượng bằng cách kéo giữ chuột hoặc chọn chữ xong, nhấn ctrl chọn tiếp hình.

Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

Cuối cùng là click phải chuột chọn Make Cliping Mask. Lồng hình vào chữ trong Ilustrator

kết quả như hình dưới.Lồng hình vào chữ trong Ilustrator
 

Bình luận

Tin cùng chủ đề

Tin Mới