Sinh nhật Bác Hồ

Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5/1890 - Bài ca về Bác Hồ - The Ballad of Ho Chi Minh

Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5/1890 - Bài ca về Bác Hồ - The Ballad of Ho Chi Minh